УВАГА!

В Україні знищують українців!

Борців за Свободу Державність та Цілісність України!

Родина Заболотнього Юрія Миколайовича зазнає репресій з боку влади!

Не зважаючи на те, що Юрій батько шістьох неповнолітніх дітей, який приймав активну участь у Революції Гідності, внаслідок чого був повалений диктаторський режим Януковича В. Ф. його громадська позиція та діяльність пов’язана з укріпленням влади українського народу, а не олігархів. Також приймав активну участь в бойових діях, на сході України, займався волонтерською діяльністю, а більш за все протистояв незаконному нелегальному гральному бізнесу. Його чітка позиція громадського діяча завжди була направлена на підтримку єдиної, соборної та незалежної України. На Юрія навмисно відкрито кримінальні справи з боку МВС та СБУ ЩОБ ЗЛАМАТИ та повне ігнорування з боку прокуратури та генпрокуратури України. Його переслідують бандитські угрупування, які охороняють незаконний заборонений ігорний бізнес. Немає довіри правоохоронним органам в зв’язку з подіями, 6 числа жовтня місяця 2016 р., коли було вчинено замах на його життя внаслідок чого він отримав 12 кульових поранень. Злочинці досі не покарані, кримінальна справа не розслідувана, були погрозливі «смс» повідомлення та дзвінки від невідомих осіб, а також погрози з боку поліції. Це політичне переслідуванням в зв’язку з його громадською боротьбою проти злочинних угрупувань, які контролюють незаконний гральний бізнес. Виконується замовлення, при підтримці продажної та корумпованої верхівки влади.

Наразі Юрко знаходиться у СБУ-шному СІЗО за звинуваченням по 109 ст. ККУ («Заклики до насильницького повалення конституційного ладу…»).

Приводом до абсурдного обвинувачення стало… . відео, розміщене ним у соціальних мережах, у якому він розмірковував про Загальну декларацію прав людини та право народу на повстання проти тиранії

http://https://www.youtube.com/watch? v=PHrXUiaoVQM

Дружина та ШЕСТЕРО дітей залишиласись без годувакльника

Він не поступиться своєю життєвою позицією!

Просимо підтримки міжнародної спільноти та усіх небайдужих людей!!!!

 ДОПОМОЖІТЬ РОДИНІ ЗАБОЛОТНІХ!!!

Uvaga!

In Ukraine, znischuyt Ukrainki!

Борців за Свободу Держаність та Цілісність України!

Homeland Zabolotny Juriy Mikolajovych zaznaye represy z boku vladi!

Not zvazhayuchi on those, yo Yuriy batko shistyoh nepnovolіtnіh detey, yaky priymav active part in the Revolution, in vasledidok chougo bloc of tumults dictatorial regime Yanukovych VF yogo gromadskaya positsіya diyalnіst povyazana zukryplennyam vladi Ukrainsky people, and not oligarkhiv. Takozh priymav is active in the fighters' lives, at the meeting of Ukraine, volunteering for volunteers, and for all having resisted the illegal illegal business. Yoga chitka positsіya gromadskogo dіyacha zavzhdi bula directed at pіdtrimku іdino, sobornoї ta nezalezhnoї Ukraine. On Yuria, on the verge of criminality in the background of the MVS, that the SBU is scandalous and is routinely ignored in the prosecutor's office of the General Prosecutor's Office of Ukraine. Yogo pereslіduyut gangster ugrupuvannya, yakі zhoryronyayut illegality of burial ігорний бізнес. There are no additional documents for law enforcement agencies in the name of the suburbs, on the 6th of October, 2016, when the bulwark has been swung into a yogi's life, in vain of Chohn vin, having repulsed 12 culprits. Zlotchyntsi do not pokorany, kriminalna on the right is not rossliduvana, buli pogrozlivi "sms" povidomlennya that dzvinki vіd nevіdomih osib, and takozh pogrozi z boku polіcії. Tse politichne pereslisduvannam in zv'yazku yogo gromadskoyu borotboi proti zlachinnyh ugrupuvan, yaki control illegal gralny biznes. Vikonuetsya zamovlenya, with pidrtimtsi prodazhnoї ta corumpovanoi topovki vladi.

Narazi Yurko is known to the SBU-shnomu SIZO for zvinuvakchennyam for 109 st. KKU ("Zakliki to razvilnitskogo povalennya constitutionalheskogo fret ...").

The drive to absurd accusation was .... Video, rozmischene him at socialistic measures, yakomu vin rozmirkovuvav about Zagal'nu declarations of human rights that people right to insurgency against tyranny

Http: // https: //www.youtube.com/watch? V = PHrXUiaoVQM

Druzhina ta SHESTERO ditey zalshilasis without govodavlnika

Він not to sacrifice your life expectancy!

Просимо підтримки міжнародної спільноти та усіх небадужих людей !!!!

 MAKE YOUR BIRTHDAYS WELL!

In Ukraine, znischuyt Ukrainki!

Борців за Свободу Держаність та Цілісність України!

Homeland Zabolotny Juriy Mikolajovych zaznaye represy z boku vladi!

Not zvazhayuchi on those, yo Yuriy batko shistyoh nepnovolіtnіh detey, yaky priymav active part in the Revolution, in vasledidok chougo bloc of tumults dictatorial regime Yanukovych VF yogo gromadskaya positsіya diyalnіst povyazana zukryplennyam vladi Ukrainsky people, not oligarkhiv. Takozh priymav is active in the fighters' lives, at the meeting of Ukraine, volunteering for volunteers, and for all having resisted the illegal illegal business. Yoga chitka positsіya gromadskogo dіyacha zavzhdi bula directed at pіdtrimku іdino, sobornoї ta nezalezhnoї Ukraine. On Yuria, on the verge of criminality in the background of the MVS, that the SBU is scandalous and is routinely ignored in the prosecutor's office of the General Prosecutor's Office of Ukraine. Yogo pereslіduyut gangster ugrupuvannya, yakі zhoryronyayut illegality of burial ігорний бізнес. There are no additional documents for law enforcement agencies in the name of the suburbs, on the 6th of October, 2016, when the bulwark has been swung into a yogi's life, in vain of Chohn vin, having repulsed 12 culprits. Zlotchyntsi do not pokorany, kriminalna on the right is not rossliduvana, buli pogrozlivi "sms" povidomlennya that dzvinki vіd nevіdomih osib, and takozh pogrozi z boku polіcії. Tse politichne pereslisduvannam in zv'yazku yogo gromadskoyu borotboi proti zlachinnyh ugrupuvan, yaki control illegal gralny biznes. Vikonuetsya zamovlenya, with pidrtimtsi prodazhnoї ta corumpovanoi topovki vladi.

Narazi Yurko is known to the SBU-shnomu SIZO for zvinuvakchennyam for 109 st. KKU ("Zakliki to razvilnitskogo povalennya constitutionalheskogo fret ...").

The drive to absurd accusation was .... Video, rozmischene him at socialistic measures, yakomu vin rozmirkovuvav about Zagal'nu declarations of human rights that people right to insurgency against tyranny

Http: https: //www.youtube.com/watch? V = PHrXUiaoVQM

Druzhina ta SHESTERO ditey zalshilasis without govodavlnika

Він not to sacrifice your life expectancy!

Просимо підтримки міжнародної спільноти та усіх небадужих людей !!!!

MAINTENANCE OF THE MOTHERLAND OF THE WETS !!!

                                                                                                                               "Ангел"